MAATSCHAPPELIJK DIENSTTIJD

MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd; een nieuw initiatief van de overheid om jongeren maatschappelijk bewust te maken. Jongeren kunnen vrijwillig of onder schooltijd hun MDT vervullen. Ook zal de MDT in de toekomst verplicht gesteld worden voor jongeren zonder diploma.

MDT GO OLDLINE

Vandaar dat Stichting LEFteam samen met diverse samenwerkingspartners een dijk van een plan hebben ingediend bij het Ministerie van VWS, genaamd: MDT ‘GO OLDLINE’. Deze Limburgse MDT richt zich op het online mobiel maken van senioren. Kortweg helpen jongeren senioren bij hun eerste online stappen. Speciaal voor senioren die geen online ervaring hebben, of senioren die kampen hebben met geheugenverlies (dementie). Juist in deze periode, waar vanwege corona fysiek contact niet altijd mogelijk is, is het gebruik van ‘beeldbellen’ sterk in de belangstelling gekomen. Maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Wij willen met de MDT ‘GO OLDLINE’ dit voor iedere Limburger op leeftijd mogelijk maken.

wordt limburg vergeten?

MDT GO OLDLINE

Hoe kun je als jongere meedoen aan de MDT? Heel simpel, door je aan te melden bij een door het Rijk erkende MDT. In Nederland zijn er ongeveer 80 MDT’s actief. De meeste bevinden zich in het westen of het midden van het land. De overheid wil een landelijke MDT-dekking, zodat het voor iedere jongere mogelijk is om in de buurt de Maatschappelijke Diensttijd te lopen.

Nog géén zelfstandige MDT* in Midden en Zuid-Limburg
Echter er zijn gebieden in Nederland waar nog geen zelfstandige MDT actief is. Midden- en Zuid-Limburg, met 985.000 inwoners, is zo’n gebied! Tevens grootste gebied zonder zelfstandige MDT.

Bijzonder jammer, want juist hier is het aantal jongeren zonder startkwalificatie hoog. Zuid-Limburg staat al jarenlang in de TOP 3 van gebieden met het hoogste percentage Voortijdige Schoolverlaten van heel Nederland. Dit zijn jongeren die gestopt zijn met school, zonder diploma. Een MDT in Limburg zou dus geen overbodige luxe zijn, eerder noodzakelijk kwaad.

*zelfstandige MDT = een Maatschappelijke Diensttijd initiatief, georganiseerd door samenwerkende organisaties die  jarenlang actief zijn in het omschreven gebied, ruime ervaring hebben op gebied van jongerenbegeleiding en -participatie, de specifieke problematieken kennen van het gebied, direct in de buurt kunnen opereren versus op afstand aangestuurd.

DE CIJFERS

TOP 3 hoogste percentage Voortijdig Schoolverlaten Nederland 2018/19

1) Rijnmond-Rotterdam 2,7%
2) Amsterdam 2,5%

3) Zuid Limburg 2,3%

%

percentage Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Limburg

aantal inwoners Midden- en Zuid-Limburg

aantal zelfstandige MDT’s in Midden -en Zuid-Limburg

aantal jongeren die zonder diploma stoppen met school in Zuid-Limburg

WAT ZEGT jong en oud?

TEKEN DE PETITIE!

Samenwerkingpartners

Overzicht samenwerkingspartners MDT ‘GO OLDLINE’:

Bernard Lieve Goed School • Bureau Voortijdig Schoolverlaten Noord- en Midden Limburg • Clockaid • Educatour • Fietsen Alle Jaren Maastricht • Gemeente Maastricht – team Sociaal • Jongeren Netwerk Limburg • KRACHT 12 • Kr8tig Midden-Limburg • Praktijk Sander Videler • Serve the City • Sint Clemens Stichting • Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland/Zuid-Limburg • Sportief Besteed Groep Delft • Stadsbakkerij LEF • Stichting LEFteam • Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof • Terra Nigra Praktijkonderwijs • United World College • VISTA College